Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monoklonální protilátky v nádorové terapii
Název práce v češtině: Monoklonální protilátky v nádorové terapii
Název v anglickém jazyce: Monoclonal antibodies in cancer treatment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2008
Datum zadání: 30.10.2008
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Oponenti: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK