Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dlouhodobé trendy rychlosti větru v Čechách
Název práce v češtině: Dlouhodobé trendy rychlosti větru v Čechách
Název v anglickém jazyce: Long-term trends of wind velocity in Bohemia
Klíčová slova: rychlost větru, dlouhodobé trendy, analýza časových řad, klimatické změny
Klíčová slova anglicky: wind velocity, long-term trends, time series analysis, climate change
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2009
Datum zadání: 16.01.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2010
Oponenti: Mgr. Karel Voják
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je analýza dlouhodobých trendů rychlosti větru na vybraných meteorologických
stanicích. V úvodní části je věnována pozornost některým teoretickým aspektům
proudění vzduchu a také dostupné literatuře, která se zabývá otázkou zákonitostí chodu a dlouhodobých
trendů rychlosti větru, zejména na území České republiky. Těžištěm práce je analýza
tří časových řad rychlosti větru stanic Milešovka, Szrenica (Polsko) a radiosondážní stanice
v Praze-Libuši z tlakové hladiny 850 hPa, zahrnující hodnocení denního a ročního chodu rychlosti
větru, trvání různých rychlostí větru, a především dlouhodobých trendů rychlosti větru.
Trendy jsou odhadnuty z řad ročních, sezónních i krátkodobých průměrů, jsou statisticky testovány
a zvláštní pozornost je věnována i jejich porovnání s dlouhodobými změnami pozorovanými
v kalendářích synoptických situací české a německé meteorologické služby. Součástí práce
je i test homogenity použitých dat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of this study is to evaluate the long-term trends of wind velocity at selected
meteorological stations. In the first part, some theoretical aspects of wind and present-day
knowledge of wind in the area of the Czech Republic are being explored. The main part is composed
of wind velocity analysis based upon time series of Czech Milešovka station and Praha-
-Libuš radio station and Polish Szrenica station placed near the Czech-Polish border in the Giant
Mountains. Trends of wind velocity are estimated from annual, seasonal and short-term
averages, their significance is tested and they are compared to long-term change in frequency
of cyclonic and anticyclonic synoptic situations. Homogeneity of used data is tested.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK