Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce protilátek reagujících s F. tularensis v časné fázi infekce
Název práce v češtině: Detekce protilátek reagujících s F. tularensis v časné fázi infekce
Název v anglickém jazyce: Detection of antibodies reactive with F. tularensis
in the early phase of infection.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2009
Datum zadání: 26.02.2010
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: Mgr. Sylva Janovská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK