Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti a limity spolupráce venkovských obcí. Případová studie obcí v oblasti Českého ráje
Název práce v češtině: Možnosti a limity spolupráce venkovských obcí. Případová studie obcí v oblasti Českého ráje
Název v anglickém jazyce: Possibilities and limits of co-operation of rural municipalities. Case study of municipalities in the region of the Bohemian Paradise
Klíčová slova: spolupráce obcí, venkovské obce, Český ráj
Klíčová slova anglicky: co-operation of minucipalities, rural municipalities, Bohemian Paradise
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 25.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2010
Oponenti: Ing. Irena Herová
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK