Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vztahů vybraných somatických charakteristik novorozenců a matek - populační sonda.
Název práce v češtině: Analýza vztahů vybraných somatických charakteristik novorozenců a matek - populační sonda.
Název v anglickém jazyce: Analysis of the relationships of selected somatic characteristics of newborns and mothers - population probe.
Klíčová slova: porodní hmotnost, mateřská omezení, tělesná výška matky, tělesná hmotnost matky, hmotnostní přírůstek během gravidity, klasifikace novorozence
Klíčová slova anglicky: birth weight, maternal constraint, maternal body height, maternal body weight, weight gain in pregnancy, classification of newborn
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 17.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK