Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pragmatická a stylistická analýza slavnostních projevů na svatbách
Název práce v češtině: Pragmatická a stylistická analýza slavnostních projevů na svatbách
Název v anglickém jazyce: Pragmatic and stylistic analysis of ceremonial wedding speech
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 15.01.2009
Datum a čas obhajoby: 15.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK