Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití CGE modelů v enviromentální oblasti
Název práce v češtině: Využití CGE modelů v enviromentální oblasti
Název v anglickém jazyce: The use of CGE models in the Enviromental Area
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 16.01.2008
Datum a čas obhajoby: 26.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2009
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK