Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Právo na život a trest smrti
Název práce v češtině: Právo na život a trest smrti
Název v anglickém jazyce: The right to life and capital punishment
Klíčová slova: právo na život, trest smrti
Klíčová slova anglicky: right to life, capital punishment (= death penalty = death sentence = extreme penalty)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 19.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.07.2011
Datum a čas obhajoby: 29.06.2011 11:45
Místo konání obhajoby: mistnost č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2011
Oponenti: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK