Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komu patří naše tělo? - O vztahu člověka k vlastnímu tělu
Název práce v češtině: Komu patří naše tělo? - O vztahu člověka k vlastnímu tělu
Název v anglickém jazyce: Who Belongs Our Body to? - About the Relationship of People to Their Own Body
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK (12-UET)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 15.01.2009
Datum a čas obhajoby: 03.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK