Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv přeshraniční spolupráce na regionální identitu obyvatel (modelová studie Euroregion Šumava)
Název práce v češtině: Vliv přeshraniční spolupráce na regionální identitu obyvatel (modelová studie Euroregion Šumava)
Název v anglickém jazyce: An Influence of the Cross-border Cooperation on the Inhabitants´ Regional Identity (Case Study Euroregion Šumava)
Klíčová slova: regionální identita, přeshraniční spolupráce, Euroregion Šumava
Klíčová slova anglicky: regional identity, cross-border cooperation, Euroregion Šumava
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2009
Datum zadání: 22.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2010
Oponenti: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná diplomová práce se zabývá vlivem euroregionální přeshraniční spolupráce na regionální identitu obyvatel Euroregionu ?umava. Ačkoli má tato forma spolupráce v zemích západní Evropy dlouholetou tradici, v Česku vznikají první euroregiony až na počátku 90. let. Takovýmto příkladem je i Euroregion ?umava.
Do jaké míry jsou obyvatelé tohoto euroregionu informováni o jeho činnosti? Je již dnes možné hovořit o tzv. přeshraniční euroregionální identitě obyvatel? Pokud ano, je možné na území euroregionu nalézt její prostorové diferenciace? Existují i v současnosti na území euroregionu některé bariéry, které mají negativní vliv na jeho větší integritu?
Na tyto a další otázky hledá předkládaná práce odpovědi. Za tímto účelem bylo zrealizováno dotazníkové šetření, jehož hlavní výsledky jsou diskutovány a srovnávány se závěry dalších odborných prací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK