Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Luminiscenční značení v imunochemické analýze (rešeršní práce).
Název práce v češtině: Luminiscenční značení v imunochemické analýze (rešeršní práce).
Název v anglickém jazyce: Luminescence labelling in imunochemical analysis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2008
Datum zadání: 01.12.2008
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK