Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti stanovení biologicky aktivních látek v potravinových doplňcích - glukosamin sulfát
Název práce v češtině: Možnosti stanovení biologicky aktivních látek v potravinových doplňcích
- glukosamin sulfát
Název v anglickém jazyce: The possibilities of determination of biologically active compounds in
dietary products - glucosamine sulphate
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2009
Datum zadání: 23.02.2010
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK