Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnoty krevního obrazu, differenciálu a CD znaků na lymfocytech u imunologických pacientů.
Název práce v češtině: Hodnoty krevního obrazu, differenciálu a CD znaků na lymfocytech u imunologických pacientů.
Název v anglickém jazyce: Value blood count, diff and CD markers on the lymfocytes imunology patients.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ilona Fátorová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2008
Datum zadání: 13.11.2008
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Oponenti: RNDr. Alena Suchánková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK