Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Očkování proti HIV infekci
Název práce v češtině: Očkování proti HIV infekci
Název v anglickém jazyce: Vaccination against HIV infection
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2008
Datum zadání: 24.11.2008
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Oponenti: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK