Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza extraktu z listů Andrographis paniculata
Název práce v češtině: Analýza extraktu z listů Andrographis paniculata
Název v anglickém jazyce: Analysis of Andrographis leaves extract
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2008
Datum zadání: 30.10.2008
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK