Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jiří Langer - Pokus o monografii
Název práce v češtině: Jiří Langer - Pokus o monografii
Název v anglickém jazyce: Jiří Langer - The try of Monography
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2009
Datum zadání: 10.09.2009
Datum a čas obhajoby: 13.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Drahoslava Pechová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK