Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohled "zdola" na politiku zaměstnanosti EU - případová studie Česká Lípa
Název práce v češtině: Pohled "zdola" na politiku zaměstnanosti EU - případová studie Česká Lípa
Název v anglickém jazyce: Reflection on EU employment policy at district level - case study of Česká Lípa
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2008
Datum zadání: 11.11.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK