Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Kortizol a jeho účast na regulaci energetického metabolismu.
Název práce v češtině: Kortizol a jeho účast na regulaci energetického metabolismu.
Název v anglickém jazyce: Cortisol and its role in the regulation of energetic metabolism
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jara Nedvídková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 12.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK