Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelové povodí Vinořského potoka.
Název práce v češtině: Ekohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelové povodí Vinořského potoka.
Název v anglickém jazyce: Ecohydrological survey of streams in urban and suburban landscape. Case study of the Vinor Brook.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2009
Datum zadání: 20.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Oponenti: Ing. Libuše Benešová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bude upresneno.
Seznam odborné literatury
Bude upresneno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK