Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studenti Právnické fakulty - jejich hodnoty, motivace a vztah k trestnímu právu
Název práce v češtině: Studenti Právnické fakulty - jejich hodnoty, motivace a vztah k trestnímu právu
Název v anglickém jazyce: Law Faculty students - values, motivation and relationship to criminal law
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2008
Datum zadání: 11.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2008
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Monika Morgensternová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK