Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace politických elit ve střední Evropě po roce 1988
Název práce v češtině: Transformace politických elit ve střední Evropě po roce 1988
Název v anglickém jazyce: The transformation of political elites in Central Europe after 1988
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 16.01.2008
Datum a čas obhajoby: 26.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2009
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK