Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv Evropské unie na postavení maďarské menšiny na Slovensku
Název práce v češtině: Vliv Evropské unie na postavení maďarské menšiny na Slovensku
Název v anglickém jazyce: The European Union´s Influence on the Status
of the Hungarian Minority in Slovakia
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 16.01.2008
Datum a čas obhajoby: 26.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2009
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK