Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kultura a gender
Název práce v češtině: Kultura a gender
Název v anglickém jazyce: Culture and gender
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2008
Datum zadání: 03.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.11.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK