Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koheze simultánně tlumočených textů
Název práce v češtině: Koheze simultánně tlumočených textů
Název v anglickém jazyce: Cohesion of simultaneously interpreted texts
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Rejšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.09.2008
Datum zadání: 13.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK