Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0
Název práce v češtině: Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0
Název v anglickém jazyce: Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2008
Datum zadání: 24.11.2008
Datum a čas obhajoby: 22.12.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.11.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:24.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.12.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK