Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strategie Crime prevention through environmental design a její aplikace ve vybraných pražských lokalitách
Název práce v češtině: Strategie Crime prevention through environmental design
a její aplikace ve vybraných pražských lokalitách
Název v anglickém jazyce: Crime prevention through environmental design strategy
and its use in selected Prague´s localities
Klíčová slova: prevence kriminality, veřejné prostory, obava ze zločinu, Praha, fyzické prostředí
Klíčová slova anglicky: crime prevention, public spaces, fear of crime, Prague, physical setting
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2009
Datum zadání: 21.04.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Oponenti: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK