Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti nedestruktivního průzkumu přírodního kamene na stavbách
Název práce v češtině: Možnosti nedestruktivního průzkumu přírodního kamene na stavbách
Název v anglickém jazyce: Non-destructive research of natural building stone
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2009
Datum zadání: 08.01.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2009
Oponenti: Mgr. Aneta Kuchařová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK