Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Euthanasie (z hlediska některých evropských zemí - srovnání)
Název práce v češtině: Euthanasie (z hlediska některých evropských zemí - srovnání)
Název v anglickém jazyce: Euthanasia (in terms of some European countries - comparison)
Klíčová slova: euthanasie, právní úprava euthanasie, důstojná smrt, asistovaná sebevražda
Klíčová slova anglicky: euthanasia, legal regulation of euthanasia, death with dignity, assisted suicide
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2009
Datum zadání: 24.01.2011
Datum a čas obhajoby: 02.03.2011 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 203
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.03.2011
Oponenti: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK