Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lokalizace vybraných proteinů v průběhu vývoje kvasinkové kolonie
Název práce v češtině: Lokalizace vybraných proteinů v průběhu vývoje kvasinkové kolonie
Název v anglickém jazyce: Localisation of selected proteins during yeast colony development
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2009
Datum zadání: 06.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK