Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daňové systémy zemí EU a dohody o zamezení dvojího zdanění
Název práce v jazyce práce (slovenština): Daňové systémy zemí EU a dohody o zamezení dvojího zdanění
Název práce v češtině: Daňové systémy zemí EU a dohody o zamezení dvojího zdanění
Název v anglickém jazyce: Tax systems of EU member states and agreements on double taxation avoidance
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2008
Datum zadání: 05.09.2008
Datum a čas obhajoby: 22.12.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.12.2008
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK