Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium strukturních rozdílů mezi izoformami 14-3-3 proteinů.
Název práce v češtině: Studium strukturních rozdílů mezi izoformami 14-3-3 proteinů.
Název v anglickém jazyce: Study of structural differences among 14-3-3 protein isoforms.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2009
Datum zadání: 19.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2010
Oponenti: Mgr. Lenka Gryčová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK