Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metateorie v psycoterapii: realismus, antirealismus a kritická hermeneutika jako třetí alternativa
Název práce v češtině: Metateorie v psycoterapii: realismus, antirealismus a kritická hermeneutika jako třetí alternativa
Název v anglickém jazyce: Metatheory in psychotherapy: realism, antirealism
and critical hermeneutics as the third alternative
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Chrz
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.12.2008
Datum zadání: 30.12.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.01.2009 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK