Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lekce z transatlantického justičního konfliktu: komparativní studie limitů justiční spolupráce ve vztahu k USA
Název práce v češtině: Lekce z transatlantického justičního konfliktu: komparativní
studie limitů justiční spolupráce ve vztahu k USA
Název v anglickém jazyce: Lessons from transatlantic judicial conflict: a comparative study of limits to judicial cooperation with USA
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.12.2008
Datum zadání: 29.12.2008
Datum a čas obhajoby: 19.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:08.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2009
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK