Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny akčního umění v Čechách od 90. let 20. století až do současnosti
Název práce v češtině: Proměny akčního umění v Čechách od 90. let 20. století až do současnosti
Název v anglickém jazyce: Transformations of Action Art in Bohemia from Nineties of 20th Century until Now
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2008
Datum zadání: 22.12.2008
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Hlavní představitelé akčního umění z 60. až 80. let 20. století
3. Festivaly akčního umění
4. Pedagogická činnost
5. Multimédia
6. Mladí tvůrci současnosti
7. Závěr
Seznam odborné literatury
MORGANOVÁ Pavlína: Akční umění, Olomouc 1999
PLATOVSKÁ Marie / ŠVÁCHA Rostislav (ed.): Dějiny českého výtvarného umění VI/2, Praha 2007
RULLER Tomáš: Video, multimédia, performance: ateliér Tomáše Rullera 1992/2002, Brno 2002
HLAVÁČEK Ludvík/ SMOLÍKOVÁ Marta: Orbis fictus: nová média v současném umění: new media in
contemporary arts (kat. výst.), Praha 1995
POTŮČKOVÁ Alena: O technice (kat.výst.), Praha 2003
PTÁČEK Jiří / VALOCH Jiří: Barbora Klímová: těm, kdo se tady narodili?(kat. výst.), Olomouc 2007
RULLER Tomáš / ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO Vlasta/ ROUSOVÁ Hana: Per-form dis-play 1989-1999
(kat.výst.), Praha 1999
SKÁLA Jiří: Výměna rukopisu II. (kat. výst.), Brno 2006
ŠEVČÍK Jiří / ŠEVČÍKOVÁ Jana / MORGANOVÁ Pavlína / LYSÁČEK Petr / ROHAN René: Pražský parní válec 2000 (kat.výst.), Praha 2000
ZEMÁNEK Jiří: Factum I.: Mezinárodní festival akčního umění, Praha 9. 9. 1992 (kat výst.), Praha 1993
ABBOTOVÁ B.: Performance meeting-Malamut, Ostrava 1994, in: Ateliér, 1994, 5
BIELICKÝ Michael: Nová média nebo dematerializace umění, in: Ateliér, 1995, 2
ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO Vlasta: O plodné mizérii neboli Múzérii s Eugenem Brikciem, in: Ateliér,1996, 3
DRBALOVÁ Pavlína: Permanentní performance, in: Ateliér, 1997, 7
DRBALOVÁ Pavlína: Performance v 90. letech, in: Ateliér, 1997, 3
HORÁČEK Radek: Meditativní estráda Mariana Pally, in: Ateliér 1994, 6
HULEC Vladimír: Petr Váša-portrét fyzického básníka, in: Právo, příl.příl.Salon, 1996, 4
HULEC Vladimír: Animace krutosti-podle Vladimíra Hulce, in: Divadelní noviny: 1999, 3
KALINOVÁ Jana: SLIDers, in: Umělec, 2005, 91
KERA Denisa: performance strojů a lidí, in: Umělec 2007, 36-39
KNÍŽÁK Milan: Performance jako vývoj i degenerace, in: Ateliér 1991, 12
KOLEČEK Michal: Svatá hra Jiřího Černického, in: Ateliér, 1996, 4
KOVANDA Jiří: Od akce k instalaci, in: Výtvarné umění, 1994, 75-76
KOVANDA Jiří: Jiří Kovanda, in: Art & Antiques, 2006, 56-65
KOZELKA Milan: Milan Kozelka a Silvie Milková: Performance, in: Prostor Zlín, 1998, 8
KULHÁNEK David: Rafani jsou tady, in:Umělec, 2001, 76-77
LINDAUROVÁ Lenka: Jiří Kovanda, in: Art & Antiques, 2006, 122-123
MORGANOVÁ Pavlína: Akční Praha III., in: Ateliér, 2001, 12
MORGANOVÁ Pavlína: Turniket, in: Umělec, 1999, 1-12
MORGANOVÁ Pavlína: Malamut 99, in: Ateliér, 2000, 6
NERADOVÁ Stanislava: Pod Knížákovým vedením, in: Českobudějovické listy, 2003, 22
PACHMANOVÁ Martina: Serpens, in: Ateliér, 1996, 6
PACHMANOVÁ Martina: Těla, hlasy, média v Libni, in: Literární noviny, 1996, 15
PALÁNOVÁ Míla: Jádrem našich problémů je nedostatek představivosti: rozhovor s Petrem Vášou,
in: Sedmá generace, 2005, 45-49
PALLA Marian: O problematické tvorbě Mariana Pally, in: Host, 1994, 139-143
PETIŠKOVÁ Tereza: Performance Meeting A.K.T. 2, in: Prostor Zlín, 1998, 7-8
ROSENBACH David: Performance na Slovensku a v Čechách, in: Ateliér, 1997, 9
SEDLÁŘ Jaroslav: František Kowolowski a Rostislav Čuřík, in: Ateliér 1994, 9
STUCHLÝ Aleš: Škola, základ traumatu, in: Týden, 42-45
TUČKOVÁ Kateřina: jak být mezinárodně srozumitelným, in: Literární noviny, 2006, 13
TYPLT Jaromír: zbytek už vykonají výkřiky, in: Tvar, 1994, 12-13
RWISSNER Martin: Hi-Tech ovládl brněnský Dům umění, in: Slovo, 1997, 8
UHLÍŘOVÁ Markéta: Kateřina, in: Umělec, 2006, 66-70
VALOCH Jiří: Brněnský okruh, in: Výtvarné umění, 1995, 141-170
VÍTKOVÁ Lenka: Hlášená demonstrace, in: Umělec, 2007, 44-51
VOJTĚCHOVSKÝ Miloš: Rodilý performer ještě žije, in: Umělec, 1999, 10
ZEMÁNEK Jiří: Aktuální moralita na téma umění a ekologie, in: Ateliér, 1996, 1-4
Předběžná náplň práce
V roce 1991 se uskutečnila ve výstavní síni Mánes výstava s názvem Akční umění představující
dosavadní aktivity v této oblasti. Tuto událost jsem si vybrala jako mezník a rozhodla jsem se
zmapovat akční tvorbu v období následujícím po této výstavě až do současnosti. Pokusím se
nastínit jak se v 90. letech 20. století posunula tvorba hlavních osobností akčního umění, které
svou pedagogickou činností dále působí na další generace tvůrců. Dále se zaměřím na aktivity
mladých umělců a stále dominantnější úlohu nových médií v jejich tvorbě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In 1991 was presented in show-room Mánes an exhibition called Action art which introduced
activities of this area done till this date. I have chosen this event as a start point of my study of
the action art in nineties of 20. century and its transformations until now. I would like to describe
production of notable personalities of the past and outline their influence on next generation. I
will also try to introduce young artists and an encrasing dominance of new media in their work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK