Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí, druhy a způsoby zadávání veřejných zakázek
Název práce v češtině: Pojetí, druhy a způsoby zadávání veřejných zakázek
Název v anglickém jazyce: The concept, types and modes of awarding public procurement
contract
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.07.2008
Datum zadání: 15.07.2008
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK