Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obec a ochrana životního prostředí
Název práce v češtině: Obec a ochrana životního prostředí
Název v anglickém jazyce: The community and environmental protection
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2008
Datum zadání: 18.12.2008
Datum a čas obhajoby: 18.12.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.12.2008
Oponenti: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK