Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Činnost notářství a prevence soudních sporů
Název práce v češtině: Činnost notářství a prevence soudních sporů
Název v anglickém jazyce: Activities of notarial office and prevention of legal disputes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2008
Datum zadání: 16.06.2009
Datum a čas obhajoby: 23.09.2010 10:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2010
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK