Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologie virových respiračních onemocnění v dětském věku se zaměřením na chřipku.
Název práce v češtině: Epidemiologie virových respiračních onemocnění v dětském věku
se zaměřením na chřipku.
Název v anglickém jazyce: Epidemiology of viral respiratory diseases in childhood
with a focus on influenza.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2008
Datum zadání: 03.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: MUDr. Mgr. Bc. Jelena Černíková
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK