Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva
Název práce v češtině: Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva
Název v anglickém jazyce: Experiments in chemistry education at secondary schools -
motivation and curriculum acquisition
Klíčová slova: fáze výuky, motivace, chemický experiment, pracovní list
Klíčová slova anglicky: learning phases, motivation, chemical experiment, worksheet
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2008
Datum zadání: 20.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: Mgr. Tomáš Feltl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zaměřuje na využití motivačních experimentů ve výuce chemie na středních školách. Důraz je kladen na představení běžných sloučenin každodenního života jako chemických látek. Tematickým okruhem pro volbu experimentů je anorganická chemie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work focuses on motivational use of various chemical experiments in high school chemical education. Common compounds are used preferentially to show relation between chemistry and ordinary life. Experiments are chosen from thematic sphere of inorganic chemistry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK