Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Izotopové složení CO2 získaného termální dekripitací H2O-CO2 fluidních inkluzí na vybraných českých ložiskách zlata
Název práce v češtině: Izotopové složení CO2 získaného termální dekripitací H2O-CO2 fluidních inkluzí
na vybraných českých ložiskách zlata
Název v anglickém jazyce: Isotope composition of CO2 released by thermal decrepitation of H2O-CO2
fluid inclusions from selected Czech gold deposits
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.08.2009
Datum zadání: 27.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2009
Oponenti: Ing. Marta Pudilová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK