Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma: Izomerizace
Název práce v češtině: Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma: Izomerizace
Název v anglickém jazyce: Specific activity of a chemistry teacher and his students
on the theme: Isomerization
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2008
Datum zadání: 09.12.2008
Datum a čas obhajoby: 04.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: R209, PedF, M.D. Rettigové 4
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. Ing. František Liška, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Porovnat způsoby iniciace chemických reakcí: tepelně, fotochemicky (případně radiačně) iniciované ultrazvukem, mikrovlnami a elektrochemicky.
2. Zpracovat stručný přehled o fotochemicky iniciovaných isomerizacích.
3. Soustředit se na fotoisomarizaci stereoisomerů but-2-endiových kyselin a volbu zdůvodnit.
4. Navrhnout postup a experimentálně jej ověřit, který by byl realizovatelný na středních školách včetně identifikace obou produktů.
Seznam odborné literatury
Holada K.: Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků (6 sešitů), Praha, UK PedF 2000
Schonberg A., Schenck O., Neumuller O.A.: Preparative Organic Photochemistry, Springer Verlag Berlin, 1968
Ninomya I., Nato T.: Photochemical synthesis, Academic Press, London, 1989
Depoy C.H., Chapman O.L.: Molekulové reakce a fotochemie, SNTL Praha, 1978
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK