Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hospodářství v době laténské
Název práce v češtině: Hospodářství v době laténské
Název v anglickém jazyce: Economy in the La-T`ene Period
Klíčová slova: doba laténská - hospodářství - obchodní vztahy
Klíčová slova anglicky: La-Tène-Period - Economy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2008
Datum zadání: 17.08.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámit se s dosavadními názory na hospodářství v době laténské, poté se soustředit na vzájemné relace v sídlištní struktuře, zejména na vztahy obchodní.
Z hlediska obchodu se soustředit na možnost rekonstrukce vztahů, které při této činnosti vznikaly mezi jednotlivými typy sídlišť, mezi jednotlivými složkami společnosti, popř. i mezi osobami.
Při posuzování problémů využít vedle hodnocení archeologických i písemných pramenů i přístupů kulturní antropologie, ekonomické antropologie i obecné ekonomie.
Seznam odborné literatury
Drda,P.-Rybová,A. 1998: Keltové a Čechy. Praha
Dalton, G. (ed.) 1971: Primitive, archaic and modern economies. Essays of Karl Polanyi. Boston.
Venclová, N. 2001: Výroba a sídla v době laténské. Praha.
Salač, V. 2006: O obchodu v pravěku a době laténské především. Praha. Archeologické rozhledy 58, s. 33-58.
Mises, Ludwig von 2006: Lidské jednání. Pojednání o ekonomii. Praha
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK