Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Doména .eu a ochrana práv třetích osob
Název práce v češtině: Doména .eu a ochrana práv třetích osob
Název v anglickém jazyce: The *.eu domain and the protection of third persons´ rights
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2008
Datum zadání: 04.12.2008
Datum a čas obhajoby: 04.12.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.12.2008
Oponenti: JUDr. Zuzana Císařová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK