Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sopečné pórovité horniny v sedimentární výplní sokolovské pánve
Název práce v češtině: Sopečné pórovité horniny v sedimentární výplní sokolovské pánve
Název v anglickém jazyce: Pumic in the Sokolov basin: genesis and possible use
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2008
Datum zadání: 15.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: Mgr. Aneta Kuchařová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Mgr. Petr Rojík, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK