Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Petrologická a geochemická charakteristika bimodálních vulkanických sekvencí a jejich geodynamická interpretace
Název práce v češtině: Petrologická a geochemická charakteristika bimodálních vulkanických sekvencí a jejich geodynamická interpretace
Název v anglickém jazyce: Petrologic and geochemical characteristic of bimodal volcanic suites and their geodynamic interpretation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2008
Datum zadání: 03.09.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Oponenti: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK