Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jáchym Bohumil Procházka OFM (1902-1985) a jeho misijní činnost
Název práce v češtině: Jáchym Bohumil Procházka OFM (1902-1985) a jeho misijní činnost
Název v anglickém jazyce: Jachym Bohumil Prochazka OFM (1902-1985) and his Missionary Activity
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2008
Datum zadání: 03.12.2008
Datum a čas obhajoby: 08.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Jáchym Bohumil Procházka ? životopis, osobnost

2. Dobový kontext 20.-30. let 20.století v ČR z hlediska politického, společenského církevního, františkánského

3. Misijní činnost

- misijní spolek v ČR

- Argentina (působení mezi českými přistěhovalci, Sanatorio Sommer, lepra)

4. Závěr
Seznam odborné literatury
1. Procházka Jáchym Bohumil: Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: filosoficko-sociologická úvaha / Jáchym Bohumil Procházka.; [rukopis], dizertace--Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 1930.

Svaty Frantisek z Assisi : Jeho socialni vliv / Dr. Jachym Prochazka .... Olomouc : Profesori bohosloveckeho uciliste radu dominikanskeho, 1936 (Lidove zavody tiskarske a nakladatelske). 44 - [III] s. : [I] obr. pril. ; 8. (Vitezove ; Roc. III. C. 2).

2. Procházka Jáchym Bohumil: Čeští františkáni v Habeši /Podle cestopisu P. Jakuba Rimare a P. Remeda Prutkeho z r. 1711 a 1754, který jest v rukopise uložen v archivu františkánskeho kláštera v Praze, volně zpracoval Jachym Prochazka. V Praze : Vysehrad, 1937 (Českoslovanská akciová tiskárna). 192 s. ; 8. (Rozmach dobre knihy. Rada I ; Sv. 1).

3. Karnik, Zdenek
Male dejiny ceskoslovenske (1867-1939) / Zdenek Karnik. 1. vyd. Praha : Dokoran, 2008, 502 s., [24] s. obr. pril.ISBN 978-80-7363-146-8 (vaz.).
4. Nazev Historia Franciscana : katalog vystavy poradane k 400. vyroci prichodu bratri frantiskanu do klastera Panny Marie Snezne v Praze (1604-2004). Vydani Vyd. 1. Praha : Provincie bratři františkanů, 2004. ISBN 80-239-4005-8 (v knize neuvedeno : broz.).

5. Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin.2. Praha: Zvon, 1991.

6. Pekař, Josef:Dějiny československé. Praha: Agentura Tip Š,1991.

7. Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Chile.Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

Předběžná náplň práce
Práce pojednává o J.B.Procházkovi, OFM. Obsahuje jeho životopis s důrazem na jeho misijní působení v Argentině. Tyto informace jsou uvedeny na pozadí dobového kontextu, jak v Československu (politika, společnost, církev, františkánství) a Argentiny (dobová historie). Důležitou součástí práce je kapitola o Sanatoriu Sommer, ve kterém působil několik desítek let J.B.Procházka. Cílem práce je systematicky zpracovat a utřídit životopisné údaje a informace o J.B.Procházkovi, které budou následně využity i jako archivní dokument pro archiv františkánské provincie sv.Václava v ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with Fr. Jachym Bohumil Prochazka, OFM. It contains his biography with emphasis on his missionary activity. The information is shown on the background of contemporary context in both Czechoslovakia (politics, the society, the church, the Franciscan community) and Argentina (contemporary history). An important part of the diploma thesis is the chapter about Sanatorium Sommer, in which Fr. Jachym Bohumil Prochazka was working a lot of years. The aim of the diploma thesis is to systematically treat and classify biography data and information about Fr. Jachym Bohumil Prochazka. The data will then be used as archive documents for the Archives of St. Vaclav Franciscan Province in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK