Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné možnosti integrace informačních zdrojů
Název práce v češtině: Současné možnosti integrace informačních zdrojů
Název v anglickém jazyce: Current means of library information resources integration
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2008
Datum zadání: 19.11.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.11.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
  RNDr. Pavel Krbec, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK