Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odklony v trestním řízení ve vybraných zemích střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rakousko)
Název práce v češtině: Odklony v trestním řízení ve vybraných zemích střední
Evropy (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rakousko)
Název v anglickém jazyce: Diversion in criminal proceedings of selected Central European countries (the CR, Slovakia, Hungary, Austria)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2008
Datum zadání: 02.12.2008
Datum a čas obhajoby: 05.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2009
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK