Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nástroje pro vývoj XBW
Název práce v jazyce práce (slovenština): Nástroje pro vývoj XBW
Název práce v češtině: Nástroje pro vývoj XB
Název v anglickém jazyce: Tools for Development of XBW
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2008
Datum zadání: 02.12.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat nástroje pro snadnější vývoj kompresního systému XBW. Prvním nástrojem je knihovna pro tisk ladících informací, která se umí přizpůsobit hierarchické struktuře modulů XBW. Tato struktura se navíc může měnit. Druhý nástroj bude umožňovat kontrolu správnosti běhu XBW pro jeho různé kombinace parametrů. Kombinace parametrů, pro které chceme XBW testovat, by se měla zadávat vhodným způsobem, například regulárními výrazy.
Seznam odborné literatury
1) Šesták, R., Lánský, J.: Compression of Concatenated Web Pages Using XBW. In: Geffert, V. et al. (Eds.): SOFSEM 2008, LNCS 4910, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, Germany, 2008, pg. 743-754, ISBN 978-3-540-77565-2, ISSN 0302-9743.
2) Lánský, J., Šesták, R., Uzel, P., Kovalčin, S., Kumičáak, P., Urban, T.,
Szabó, M.: XBW - Word-based compression of non-valid XML documents.
http://xbw.sourceforge.net/
3) Pokorný, J., Žemlička, M.: Základy implementace souboru a databází 2. vydání, Praha, Karolinum 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK