Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konopí jako únik před stresem u studentů vysokých škol v Praze
Název práce v češtině: Konopí jako únik před stresem u studentů vysokých škol v Praze
Název v anglickém jazyce: Cannabis as a Coping Strategy Used by University Students in Prague
Klíčová slova: konopí, stres, studenti VŠ
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2008
Datum zadání: 02.12.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Projekt si stanovuje za cíl zjistit vztah mezi užíváním marihuany a stresem v rámci ČR. Tato práce si klade za cíl prozkoumat, zda je u vysokoškolských studentů stres jedním ze spouštěčů užívání marihuany a zároveň chce zjistit korelaci mezi stresem a užíváním marihuany. Cílovou skupinou jsou mladí dospělí (18-26 let). Tato skupina je zvolena proto, že přechod do dospělosti zahrnuje emocionální strukturaci procesu odmítání.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK